Chráňte majetok pred mrazom s Waterguard+

Waterguard+

Bez systému Waterguard+ môže nastať situácia, kedy mráz na vašej chate či dome môže spôsobiť nepríjemné starosti a vysoké materiálne a finančné škody. Aj keď treskúcich zím na Slovensku ubúda, každý rok sa vyskytne obdobie hustého sneženia v kombinácii so silnými mrazmi. Hlavnými rizikami je to, že ľudia buď zabudnú zatvoriť hlavný uzáver, keď opúšťajú dom alebo chatu na dlhšiu dobu, prípadne že priestory nie sú dostatočne vykúrené a potrubné inštalácie sa neudržia nad bodom mrazu.

Každoročne dochádza aj v slovenských domácnostiach k únikom vody z dôvodu zamŕzajúceho potrubia. V systéme Waterguard+ sme tento problém zohľadnili tým, že sme do systému pridali monitorovanie mrazu. Čo to znamená? V prípade, že vaše potrubie začne zamŕzať, náš systém automaticky vodu zastaví.

Waterguard+ je kľúčový pre prevenciu

Poškodenie mrazom je nevítaným hosťom, najmä keď udrú nečakané a pretrvávajúce mrazy. Niektoré poisťovne oceňujú zvýšenú bezpečnosť a môžu poskytnúť zľavu na poistenie nehnuteľnosti. Teplota musí byť udržiavaná na primeranej výške, aby nedochádzalo k zamŕzaniu potrubia a prípadným únikom vody. Waterguard+ je riešenie, ktoré tejto hrozbe automaticky predchádza monitorovaním a reguláciou teploty a vlhkosti. Hrozí nebezpečenstvo zamrznutia? Systém okamžite uzavrie prívod vody, čím ochráni vaše potrubie a zabráni vzniku mrazu.

Waterguard+

Príbeh o strate a prevencii

Srdcervúca skúsenosť jedného majiteľa chaty po poškodení chaty mrazom pripomína dôležitosť prevencie. Poškodenie vodovodného potrubia následkom mrazov v sprchovom kúte, na vodovodných batériách a umývačke riadu, viedlo k veľkým stratám vody. Systém Waterguard+ mohol tejto situácii zabrániť tým, že kontrolou teploty a uzavretím prívodu vody, by zamedzil nebezpečenstvu zamrznutia.

Poistenie vs realita: Prevezmite kontrolu

Poistenie neznamená vždy plnú ochranu proti škodám spôsobeným mrazom. Poisťovne môžu často obmedziť náhradu škody, najmä ak bolo možné škodám spôsobeným mrazom predísť. Vďaka systému Waterguard+ máte všetko pod kontrolou. Udržiavaním optimálnej teploty a monitorovaním vášho potrubia systém poskytuje istotu a kontrolu nad podobnými škodami.

Riešenie pre budúcnosť

Waterguard+ nie je len produkt, je to investícia do bezpečnosti vášho domova. Tým, že tento systém zabraňuje poškodeniu mrazom a potenciálnemu úniku vody, poskytuje bezpečnosť. Vďaka pokročilej technológii, ktorá automaticky chráni vaše potrubia, si môžete zimu užiť bez obáv z poškodenia.

Chráňte svoj domov – investujte do nášho systému

Zima môže byť pre naše domovy náročným obdobím. Kľúčové je zabrániť škodám spôsobeným mrazom, a tento systém je riešením, ktoré zaistí, že váš dom zostane zabezpečený a chránený v zimných mrazoch. Investujte do nášho systému ešte dnes a chráňte svoj domov pred nepríjemnými prekvapeniami, ktoré môže zima priniesť.

Ďalšie články