Časté otázky našich zákazníkov

Bezdrôtové senzory môže majiteľ domu spárovať pomocou aplikácie Abralife alebo pomocou tlačidiel na Linkbox+ a senzore. Pre inštalatérov je používanie tlačidiel najjednoduchším spôsobom.

Ak máte stále problémy s pripojením bezdrôtového senzora:

 1. Uistite sa, že je snímač napájaný
  1. Uistite sa, že ochranný plast na batérii je odstránený.
  2. Uistite sa, že je batéria vložená správne (nápis (plus) na batérii by mal byť viditeľný pred vložením krytu batérie.
  3. Skontrolujte, či je kryt batérie správne upevnený. Kvôli vodotesnosti by sa mohlo ťažko otáčať. V prípade potreby použite vhodný nástroj.
 2. Uistite sa, že snímač je blízko k Linkbox+ . Sila signálu (a tým aj dosah bezdrôtového pripojenia) medzi Linkbox+ a senzorom je počas párovania nižšia ako pri bežnej prevádzke, preto by sa senzory mali vždy spárovať pred ich umiestnením v domácnosti.
 3. Skúste resetovať bezdrôtový senzor podržaním tlačidla na cca. 10 sekúnd, kým nezaznie malý zvuk a snímač nebude blikať žlto.
 4. Skúste znova pripojiť snímač. Jedným kliknutím na tlačidlo Linkbox+ vstúpite do režimu párovania (uistite sa, že symbol napájania na Linkbox+ bliká modro). Potom kliknite na tlačidlo senzora a podržte ho 2 sekundy. Úspešné spárovanie je indikované pípnutím na Linkbox+ aj na senzore.  
 5. Otestujte pripojenie umiestnením snímača do vody. NB! Nepridávajte vodu do senzora, keď ho držíte hore nohami.

Áno.

Počas Q1 2024 uvedieme na trh napájací adaptér , ktorý umožní používať Waterguard+ spolu s existujúcimi solenoidovými ventilmi Danfoss.

PS! Ostatné komponenty, ako sú bezdrôtové senzory a ovládacie panely, nie sú kompatibilné a nemožno ich opätovne použiť.

Používanie aplikácie Abralife nie je potrebné. Systém upozorní majiteľa domu zvukom a svetlom v prípade alarmu úniku a je možné zatvárať a otvárať ventily tlačidlom Linkbox+.

Ďalšie informácie nájdete v časti Prevádzka a údržba systému v našej inštalačnej a používateľskej príručke.

Inštalátor musí použiť aplikáciu (s inštalačným účtom) na aktiváciu systému po inštalácii. 

PS! Pre plné využitie funkcionality systému stále odporúčame používať aplikáciu Abralife. Pre viac informácií o možnostiach, ktoré systém poskytuje, navštívte  stránky podpory Abra

Do konca Q1 2024 spustíme podporu pre  pripojenie Frient Smart I/O modulov . Ak vaša platforma podporuje tento modul, možno budete môcť odosielať a prijímať údaje medzi systémami.

Dáta, ktoré je možné prenášať cez I/O modul

 • (Výstup) Alarmy úniku
 • (Vstup) Riadiaci signál pre vodu ON/OFF

Ďalšie podrobnosti budú zverejnené tesne pred spustením funkcie.

Jeden jednoduchý spôsob, ako zistiť, či má váš Linkbox+ zabudovanú SIM kartu, je pozrieť sa na konektory Linkbox+. ModBUS konektor (označený červenou farbou) je prítomný iba vo verzii Linkbox+ s podporou SIM karty a 4G.

 

Súbory na stiahnutie

Návod na inštaláciu – Linkbox+ a Waterguard+

Prospekt a cenník 2024 Waterguard+